ғ ҳ ғ ҳӣ
ӣ / ҳ
ҳ
9 September 2019

. . 09.09.2019. 9 ҳ ҳ ӣ — , Ҷҳ ҷ ҳ ӣ ҳ ҳ ҳ ӣ ӯҳ ҷ ӣ 28 — қ Ҷҳ ҷ ғ ӯҳ қ “ғ” ӣ .

9 September 2019

.ғ. 09.09.2019. ҳ ӯ ҳ ҳ ӣ - , Ҷҳ ҷ ҳ ӣ ҳ қ ӯҳ қ “ғ” ҳ ғ .

ҳ ӣ ҳ ҳ ққ ҳ Қҳ , ҳ ҳ ӣ, Ҷ ҳҳ “ӯҳ қ ғ” ӣ қ .

7 September 2019

.. 07.09.2019.  ӯ  28- қ Ҷҳ ҷ « ҳ»-     ҳ ҳ ӣ    .   

7 September 2019

қ ҷ ҳ ҳ ҷҷҳ ҳ , ҳ ҳ ( ) «-1», «-2»   «-3» «» қ 5 қ қ .

6 September 2019

.. 06.08.2019. ӯ қ ҷ ҳ ҳ 28 - қ Ҷҳ ҷ ҷ ӣ .

5 September 2019

ҳ ҳ ӣ қ ҳ ҳ ҳ ҳ ҳ , ҳ ҷ ҳ  қ “Viber” “Whatsapp” қ 985-95-22-22 dushanbe80@yahoo.com ҳ ҷ . 

4 September 2019

. . 04.09.2019.  ӯ ҳ ҳ ӣ- , Ҷҳ ҷ ҳ ӣ ҳ ҳ ҳ ӣ ҳ - ӯ ҷ ҳ ғ ӣ . 

4 September 2019

. . 04.09.2019. ӯ ҳ ҳ ӣ - , Ҷҳ ҷ ҳ ӣ ҳ ҳ ҳ ӣ ӯ ҷ ӣ, ҷ ҳ ҷ 24 ҳ (қҳӣ) 18- "GRAND RUDAKI TOWER" .

4 September 2019

. . 04.09.2019. ӯ   ҳ ҳ ӣ – , Ҷҳ ҷ ҳ ӣ ҳ ҳ ҳ ӣ ҳ ҷ «» ғ ӣ , ҳ .

4 September 2019

. . 04.09.2019. ӯ   ҳ ҳ ӣ - , Ҷҳ ҷ ҳ ӣ ҳ ҳ ҳ ӣ ӯ Ҳ ҳ ҳ ҳ ғ ҳ ӣ ҳ “WYNDHAM  Dushanbe hotel & Resorts” .